اتصالات پروفیل شیاردار

پروفیل های شیاردار برای اتصالات خود نیاز به یراق آلات خاصی دارند. این یراق آلات برای گروه خاصی از پروفیل های شیاردار مورد استفاده میباشد.