پیچ تی(T) به قطر 8 میلیمتر به طول 20و25و30 میلیمتر مخصوص سری 45