پروفیل پارتیشن آلومینیومی

پروفیل پارتیشن آلومینیومی

پروفیل پارتیشن آلومینیومی با استفاده از قاب آلیاژ آلومینیوم به عنوان زینت و مواد ثابت ،کل شیشه (تک لایه یا دو لایه) در داخل قاب آلومینیومی( پروفیل پارتیشن آلومینیومی) قرار دارد و جلوه جدایی جدایی ناپذیر را تشکیل می دهد. به طور گسترده ای در دفاتر ، …
لوله آلومینیومی بدون درز چیست؟

لوله آلومینیومی بدون درز چیست؟

لوله آلومینیومی بدون درز: از آلومینیوم خالص یا آلیاژ آلومینیوم با پردازش اکستروژن در طول لوله بدون درز توخالی بدون جوش ساخته شده است. طبقه بندی لوله های آلومینیومی بدون درز: با توجه به روش پردازش انواع اکستروژن به :1- با دقت سرد 2- ن…
چرخ
آنودایز

آنودایز

آنودایز پروفیل آلومینیوم آنودایز پروفیل آلومینیوم یا اکسیداسیون آندی ، یک فرآیند الکترولیتی است که یک لایه اکسید شیمیایی پایدار را روی سطح آلومینیوم رسوب می دهد. آنودایز پروفیل آلومینیوم حاصل ضخیم تر و قوی تر از پوشش اکسید طبیعی آلو…